موارد منع مصرف بوتاکس

دسامبر 20, 2017
موارد منع مصرف بوتاکس

چه مواردی بوتاکس توصیه نمی شود؟

موارد منع مصرف بوتاکس اگر به این دارو در تزریقات قبلی حساسیت داشته باشید لازم است در تزریق آن احتیاط کنید. چون […]