فوریه 12, 2020

زیبایی شناسی Aesthetics

زمان مطالعه مطلب: 6 دقیقه زیبایی شناسی یکی از شاخه های فلسفه است که به عنوان نظریه ی تفکر در داوری های زیبایی شناختی و چیستی زیبایی و نسبت آن با درک آدمی تعریف می شود.
ژانویه 15, 2020

انواع ژل های حجم دهنده های صورت

زمان مطالعه مطلب: 4 دقیقه ژل ها به دلیل ارزان بودن نسبت به روش های تهاجمی از طرفداران بیشتری برخوردار هستند