فوریه 12, 2020

زیبایی شناسی Aesthetics

زمان مطالعه مطلب: 6 دقیقه زیبایی شناسی یکی از شاخه های فلسفه است که به عنوان نظریه ی تفکر در داوری های زیبایی شناختی و چیستی زیبایی و نسبت آن با درک آدمی تعریف می شود.
دسامبر 18, 2017

فیلم جراحی لیفت صورت و گردن

زمان مطالعه مطلب: 2 دقیقه […]