فوریه 12, 2020

زیبایی شناسی Aesthetics

زیبایی شناسی یکی از شاخه های فلسفه است که به عنوان نظریه ی تفکر در داوری های زیبایی شناختی و چیستی زیبایی و نسبت آن با درک آدمی تعریف می شود.
دسامبر 18, 2017

فیلم جراحی لیفت صورت و گردن

فیلم جراحی لیفت صورت و گردن همانطور که می دانید یکی از روش های جوانسازی صورت، جراحی زیبایی لیفت صورت […]
WhatsApp