سپتامبر 2, 2018

تغییر فرم و سایز گوش با جراحی برای زیباتر شدن چهره

زمان مطالعه مطلب: 4 دقیقه فرم، شکل و اندازه گوش ها در افراد مختلف، یکسان نیست. اما یک گوش طبیعی و نرمال باید با جمجمه زاویه ای 25 تا 30 درجه داشته و فاصله لبه های آن تا جمجمه حدود 15 تا 20 میلیمتر باشد.