دسامبر 27, 2017
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

برجسته کردن لبها بشکل طبیعی با جراحی زیبایی لب

خانم (ف) جهت برجسته کردن لبها بشکل طبیعی نه با تزریق ژل و یا چربی به مرکز جراحی زیبایی دکتر بیات […]
دسامبر 27, 2017
مطب زیبایی دکتر اکبر بیات

مراجعه پریسا جهت جراحی برجسته کردن لب ها به مرکز جراحی زیبایی دکتر بیات

خانم پریسا که جراحی های این مرکز در ناحیه سر و گردن در بستگانشان را دیده بودند و به مجرب بودن تیم […]
نوامبر 28, 2017
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

مریم دختر ۲۴ ساله متقاضی اصلاح فرم لب با جراحی از داخل دهان

مریم دختر ۲۴ ساله ای هستند که در تاریخ یک آذرماه جهت اصلاح فرم لب ، بزرگ کردن و برجسته کردن لب […]
نوامبر 13, 2017
جراحی زیبایی لب | کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

سارینا متقاضی برجسته کردن لب با روش جراحی از سوئد

چند روز گذشته سارینای عزیز از سوئد متقاضی برجسته کردن لب و به منظور جراحی زیبایی لب به مرکز جراحی زیبایی دکتر […]
می 8, 2017
برجسته کردن لب | بزرگ کردن لب

روشهای رایج بزرگ کردن لب ها

توصیه هایی برای بزرگ کردن لب ها بزرگ کردن لب ها| در گذشته زیبایی صورت هر فرد محدود به همان […]