چه روشهایی برای بزرگ کردن لب وجود دارد؟

روشهای مختلفی برای برجسته کردن و بزرگ کردن لبها وجود دارد که این روشها شامل : پروتز لب, تزریق ژل یا فیلر, تزریق چربی, برجسته کردن لبها با جراحی می باشد.