پروتز فک، چانه و گونه

آوریل 23, 2018
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

کاشت پروتز و عوارض ناشی از آن

در فیلم جراحی زیر، مراجعه کننده آقای جوانی است که متقاضی برجسته سازی زاویه فک بود و در گذشته نسبت […]
آوریل 15, 2018
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

جوانسازی صورت با نصب پروتز

همانطور که می دانید اساس زیبایی صورت شامل استانداردهایی است که میان اجزا کل صورت می بایست برقرار باشد تا […]
فوریه 14, 2018
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

جوانسازی صورت با کاشت پروتز چانه

در صورتیکه برای زیباترشدن چهره در بخش چانه قصد جراحی پروتز چانه را دارید؛ خوب است از مزایای جراحی کاشت […]