می 8, 2017
برجسته کردن لب | بزرگ کردن لب

روشهای رایج بزرگ کردن لب ها

توصیه هایی برای بزرگ کردن لب ها بزرگ کردن لب ها| در گذشته زیبایی صورت هر فرد محدود به همان ظاهر خدادادی بود که بر اساس […]
می 8, 2017

جوان سازی صورت

تغییرات پیری در صورت روشهای رایج جوان سازی صورت تزریق بوتاکس تزریق فیلر(پر کننده) یا ژل لیزر و لایه برداری شیمیایی (پیلینگ) PRP تزریق چربی لیفت […]
می 8, 2017

پیشگیری و درمان گوشهای برجسته

گوشها نیز مانند دیگر اجزاء صورت در زیبایی فرد تاثیر گذار می باشند. بزرگی و برجستگی گوشها یکی از عوامل مهم نازیبایی گوش محسوب می شوند. […]
می 8, 2017

پیشانی برجسته

فرق سینوسهای پیشانی در خانمها و آقایان تاثیر سینوس های پیشانی بر زیبایی صورت اصلاح نازیبایی ناشی از بزرگی سینوسها فرق سینوسهای پیشانی در خانمها و […]