می 11, 2017
ترمیم شکاف لب | جراحی شکاف لب | دکتر اکبر بیات

ترمیم شکاف لب یا لب شکری

شکاف لب یا لب شکری چیست؟ شکاف لب به حالتی گفته می شود که در هنگام جنینی، لب بالا به درستی تشکیل نمی شود و یک […]
می 11, 2017

گودی لپ | چال لپ

گودی لپ چیست؟ علت ایجاد گودی لپ چیست؟ آیا می توان گودی لپ ایجاد کرد؟ نتیجه ایجاد گودی لپ چه مقدار باقی می ماند؟ آیا ایجاد […]
می 10, 2017

عوارض تزریق ژل و نحوه درمان آن

ژلها یا فیلرها از ابزارهای مهم مورد استفاده در جراحی زیبایی صورت هستند. از این مواد برای پرکردن قسمتهای مختلف صورت و بدن استفاده می شود. […]
می 10, 2017

ژلها یا فیلرها

ژلها یا فیلرها (پرکننده ها) ژلها چه هستند و چه تفاوتهایی با هم دارند؟ ژل ها یا فیلرها (پرکننده ها) از فیلر یا پرکننده که در […]