فوریه 14, 2018
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

جوانسازی صورت با کاشت پروتز چانه

در صورتیکه برای زیباترشدن چهره در بخش چانه قصد جراحی پروتز چانه را دارید؛ خوب است از مزایای جراحی کاشت پروتز چانه و انواع پروتز نیز […]
فوریه 12, 2018
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

لیفت مجدد صورت ( لیفت دوباره )

آیا لیفت مجدد صورت امکان پذیر است؟ مانند هر جراحی زیبایی دیگر، در لیفت صورت نیز همواره افرادی هستند که متقاضی جراحی مجدد لیفت صورت می […]
اکتبر 21, 2017
جراحی زیبایی لب دکتر اکبر بیات

شرح نتیجه جراحی زیبایی لب بعد از ۴ سال

وقتی هزینه جراحی لب، زمان بهبودی و دیگر شرایط جراحی های مختلف زیبایی را با یکدیگر مقایسه می کنیم، درمی یابیم که جراحی زیبایی لب هزینه […]
اکتبر 18, 2017
تغییر مدل لب | زیبایی لب | کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

تغییر مدل لب

لبها در نشان دادن زیبایی صورت نقش بسیار مهمی دارند، و این نکته باعث می شود که در آرایش صورت خانمها، همواره این بخش از صورت […]