ژانویه 17, 2021

برداشتن چربی بوکال

جراحی تخلیه بوکال معمولا برای افراد جوان و کسانی که خواستار مانکنی شدن صورت هستند انجام می شود.
آوریل 17, 2018

مانکنی کردن صورت با تخلیه چربی لپ

از تکنیک های زیباسازی چهره، […]