آوریل 17, 2018
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

مانکنی کردن صورت با تخلیه چربی لپ

از تکنیک های زیباسازی چهره، عمل زیبایی است که به منظور تخلیه توده های چربی در ناحیه لپ یعنی زیرگونه […]
WhatsApp