فرق سینوسهای پیشانی در خانمها و آقایان

سینوسهای پیشانی، حفره هایی هستند که در درون قسمت پایینی استخوان پیشانی، قرار دارند.

سینوس های پیشانی در زنان

در صورتی که این سینوسها کوچک باشند فقط در قسمت وسط پیشانی یعنی در ناحیه بین دو ابرو قرار می گیرند. با بزرگتر شدن سینوسها، استخوان پایین پیشانی و زیر ابرو، برجسته می شود و سینوسها به زیر آنها گسترش پیدا می کنند. به طور کلی می توان گفت که سینوسهای پیشانی در آقایان بزرگتر و برجسته تر از خانمها است. این حالت باعث می شود که قسمت پایین پیشانی در آقایان، برجسته تر از خانمها دیده شود.

جراحی پیشانی برجسته
سینوسهای پیشانی آقایان بزرگتر از خانمهاست

تاثیر سینوس های پیشانی بر زیبایی صورت

با وجودی که برجسته بودن پیشانی و ابروها، چهره را مردانه کرده و در آقایان به جذابیت صورت کمک می کند، ولی در مواردی که این برجستگی بیش از حد باشد، می تواند نتیجه عکس داشته و فرد مبتلا را خشن و یا شرور نشان دهد(پیشانی برجسته). در خانمها وجود سینوسهای برجسته باعث کاهش جذابیت صورت شده و ظرافت صورت را کم می کند. اگر سینوسهای پیشانی به صورت غیر قرینه رشد کند، به این معنی که در یک طرف، سینوس پیشانی بسیار بزرگ شود و در سمت دیگر کوچک باقی بماند، می تواند باعث غیر قرینگی صورت شود و تاثیر بسیار نامطلوبی را بر زیبایی داشته باشد.

جراحی استخوان پیشانی
بزرگی بیش از حد سینوس پیشانی سمت راست نسبت به سمت چپ (پیشانی برجسته)

اصلاح نازیبایی ناشی از بزرگی سینوسها – پیشانی برجسته

خوشبختانه با علم و تکنولوژی امروزی بسیاری از مشکلات زیبایی صورت که ناشی از اختلال در رشد سینوسها است به راحتی قابل درمان است. این کار از طریق جراحی پیشانی که غالبا به شکل سرپایی انجام می شود صورت می گیرد و در اغلب موارد سایز سینوسی که بزرگتر است را کاهش می دهیم. چون این عمل (جراحی استخوان پیشانی) بیشتر در آقایان صورت می گیرد، در موارد معدودی می توانیم سینوسی که کوچکتر است را کمی برجسته کنیم تا ظاهری قرینه ایجاد نماییم. جهت مشاهده فیلم جراحی استخوان پیشانی لطفا به لینک مربوطه مراجعه کنید.

جهت مشاهده گالری تصاویر قبل و بعد جراحی زیبایی پیشانی به لینک مربوطه وارد شوید.