پروانه متقاضی تخلیه ژل که به توصیه جراح به همراه لیفت صورت انجام شد

کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

هفته پیش پروانه معلم بازنشسته ای که سالها پیش بدلیل تزریق ژل نامناسب در صورت خویش در رنج و عذاب بودند و چندین بار به مراکز مختلفی مراجعه و نسبت به تخلیه ژل توسط پزشکان مختلف اقدام کرده بودند ولی عملیات تخلیه ژل از صورت ایشان موفقیت آمیز انجام نشده و مقدار زیادی ژل هنوز در صورت ایشان باقی مانده بود.

ایشان با حالت یاس و ناامیدی فراوان و به توصیه یکی از بستگان خویش به کلینیک دکتر بیات مراجعه کردند. دکتر بیات خود شخصا نسبت به بررسی وضعیت ژل باقی مانده در صورت ایشان اقدام نموده و با سونوگرافی مشخص کردند که مقدار زیادی ژل در لایه های مختلف پوست صورت ایشان وجود دارد که تنها با عملیات جراحی لیفتینگ صورت می توان نسبت به تخلیه ژل کامل اقدام نمود (تخلیه ژل با جراحی لیفت صورت). این جراحی همانطور که در فیلم زیر قابل مشاهده است بدون بیهوشی انجام شده و جراح پس از تخلیه ژل از لایه های مختلف پوست صورت در آخر نسبت به کشیدن عضلات و پوست صورت ایشان اقدام نمودند.  خانم پروانه از نتیجه این جراحی بسیار راضی و مسرور بودند.