ویروس کرونا

ویروس کرونا یکی از خطرناک ترین ویروس هاست که جز دسته های ویروس سرما خوردگی است و باید در مقابل این ویروس یکسری پیشگیری هایی انجام داد و با اتمام فصل سرما امکان دارد که شیوع این ویروسمتوقف شود.

WhatsApp