شرح نتیجه جراحی زیبایی لب بعد از ۴ سال

جراحی زیبایی لب دکتر اکبر بیات

وقتی هزینه جراحی لب، زمان بهبودی و دیگر شرایط جراحی های مختلف زیبایی را با یکدیگر مقایسه می کنیم، درمی یابیم که جراحی زیبایی لب هزینه کم، بدون نیاز به بیهوشی، مدت بهبودی کوتاه و… را دارد که آن را در بین دیگر جراحی های زیبایی منحصر به فرد می کند. ایمنی این جراحی بسیار بالاست. در فیلم زیر می توانید متقاضی این زیبایی که در چند سال گذشته بر روی لب شان انجام شده است و اخیرا به کلینیک مراجعه کرده بودند را مشاهده نمایید.

شرح نتیجه جراحی زیبایی لب از زبان متقاضی