شرح عمل جراحی لیفت لب از زبان جراح زیبایی

کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

خانم جوانی در تاریخ دوم آبانماه به جهت افزایش زیبایی چهره خویش به کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات مراجعه کردند. ایشان بعد از جراحی بینی خود که توسط جراح دیگری انجام شده بود، متوجه شدند که از فاصله لب و بینی خود خوششان نمی آید و به گفته خودشان بعد از جراحی بینی این فاصله زیادتر شده بود با مراجعه به کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات و مشورت با مشاور زیبایی و تایید جراح مربوطه در این مرکز عمل جراحی لیفت لب به جهت افزایش زیبایی چهره برای ایشان انجام شد. گفته های بهترین جراح پلاستیک در این کلینیک و تکنیک او برای عمل لیفت لب را در این فیلم ببینید  …

شرح عمل جراحی لیفت لب