سرگذشت متقاضی جراحی ترمیمی بینی از سوئد

فیلم جراحی ترمیمی بینی

شرح متقاضی جراحی ترمیمی بینی

این بیمار از سوئد تشریف آوردند ایشان دوبار تحت عمل جراحی بینی قرار گرفته بودند؛  یکبار در آمریکا و یکبار در آلمان ولی گرفتگی شدید بینی داشتند و البته از فرم بینی هم خیلی راضی نبودند. خیلی به فارسی مسلط نبودند و به جهت حسن شهرت دکتر اکبر بیات به یکی از بهترین جراح پلاستیک تهران به ایران مراجعه کردند و نزد کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات تحت عمل جراحی ترمیمی بینی قرار گرفتند.

شرح خدمت جراحی و راه کار جراح

از آنجایی که بینی ایشان غضروف کافی جهت ترمیم بینی نداشت، دکتر بیات غضروف از گوش ایشان برداشتند تا برای ترمیم و بازسازی بینی از آن استفاده کنند.
جای برداشتن غضروف به هیچ عنوان باقی نخواهد ماند و فرم گوش هم تغییری نخواهد کرد در بعضی افراد که در گوش غضروف ندارند از بخشهای دیگر بدن مثلا از دنده غضروف برداشته می شود.
این جراحی تحت بیهوشی انجام پذیر است و هیچگونه تامپونی داخل بینی گذاشته نمی شود. در زیر می توانید فیلم جراحی ترمیمی بینی که توسط دکتر اکبر بیات؛ فوق تخصص جراحی سر و گردن، متخصص گوش حلق و بینی، جراح زیبایی بینی و صورت، عضو آکادمی جراحان پلاستیک صورت اروپا را در زیر مشاهده کنید.

فیلم بخشی از جراحی ترمیمی بینی