زمان مطالعه مطلب: < 1 دقیقه

بعد از عمل جراحی فک | جراحی پروتز فک نیز در چند روز اول انتظار مقداری تورم در ناحیه عمل را داریم که درصد قابل توجهی از این تورم، در مدت 7 تا 10 روز پس از جراحی برطرف می شود. درصد خیلی کمی از تورم باقی مانده در طول چند هفته پس از آن برطرف می گردد. درد بعد از جراحی با استفاده از مسکن به راحتی کنترل می شود.

در 5-3 روز اول بعد از جراحی فک – جراحی پروتز فک توصیه می شود که از غذاهای نسبتا نرم استفاده شود ولی محدودیت خاصی برای غذا وجود ندارد. استفاده به موقع از آنتی بیوتیکها برای جلوگیری از عفونت پروتز الزامی است.

شما باید بهداشت دهان را به روشی که می گویم به خوبی رعایت کنید.

1. بعد از هر وعده غذا، با قرقره کردن سرم فیزیولوژیک دهان را تمیز کنید.

2. استفاده از دهانشویه به صورت سه بار در روز الزامی است.

3. مسواک زدن خود را همچنان مانند قبل ادامه دهید.

بعد از 3 هفته از جراحی پروتز فک می توانید ورزشهای سبک (مانند پیاده روی تند) و بعد از 6 هفته می توانید ورزشهای سنگین را شروع کنید.