زمان مطالعه مطلب: 6 دقیقه

عوارض جراحی لیفت صورت

هر جراحی یکسری عوارض ، با خود به همراه دارد.جراحی لیفت صورت مانند بسیاری از جراحی های دیگر احتمال کبودی بعد از عمل وجود دارد و بیشتر در اطراف چشم این کبودی ها وجود دارند. بسیاری از افرادی که می خواهند لیفت صورت انجام دهند نگران عوارض بعد از جراحی هستند و همین نگرانی باعث تردید ایشان برای اقدام  به جراحی آنها میشود. در متن زیر عوارض جراحی لیفت و نحوه درمان آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

هماتوم یا خونمردگی Hematoma

یکی ازعوارض جراحی لیفت صورت، ایجاد خونمردگی بعد ازجراحی است که این حالت بیشتر درافرادی که فشارخون دارند و یا اختلالی درانعقاد خو ن دارند به علت مصرف داروهایی همچون آسپرین و داروهای ضدانعقاد د یگردیده میشود. هماتوم را میتوان با خارج کردن لخته خون ا یجاد شده درمان نمود. موارد خفیف هماتوم ممکن است اصلا نیاز به درمان نداشته باشد و خود به خود لخته خون جذب شود. برای پیشگیری از ایجاد هماتوم لازم است که داروهای ضد انعقاد خون خود را زیرنظر پزشک قطع نمائید و از 2 هفته قبل ازجراحی از مصرف هرگونه داروهای گیاهی، انواع دمنوشها و داروهای ضد انعقاد خون خودداری نمائید زیرا بعضی ازآنها خواص مشابه آسپرین دارند درضمن مصرف داروهای ضد فشارخون را ادامه دهید وحتی روزجراحی نیزآنها را مصرف کنید. اگرشما فشارخون ندارید ولی سابقه فشار خون درنزدیکان خود را دارید، بهتراست به مدت یک هفته قبل ازجراحی هر روز فشارخون خود را چک کنید تا ازنداشتن فشا رخون مطمئن شوید.

سروما

سروما در واقع تجمع مایع خونابه ای اس تکه بعد از جراحی میتواند درزیربافتها جمع شده و خود را به شکل کیست یا کیسه حاوی آب در زیرپوست، نشان دهد. وقتی که پوست به بافتهای زیرخود مجددا میچسبد، سروما دیگر تشکیل نمی شود. دراین مدت که چند روزطول میکشد ممکن است لازم باشد سروما را به وسیله یک سرنگ تخلیه نمائیم و برای پیشگیری از تجمع مجدد مایع، برروی محل جراحی، پانسمان فشاری(با فشارملایم) بگذاریم. خوشبختانه شا یع ترین عوارض لیفت صورت دو مورد بالا هستند که به راحتی درمان شده و هیچ عارضه ماندگاری بعد ازدرمان باقی نمیگذارند.

عوارض ناشایع جراحی لیفت صورت شامل:

نکروز پوستی Necrosis (از بین رفتن پوست)

نکروز یا از بین رفتن پوست ناحیه جراحی ازعوارض نادری است که بیشتردر افراد سیگاری دیده میشود. اغلب نکروزها درمحل برش پشت گوش ایجاد می شوند و گاهی نیز درمحل برش جلوی گوش دیده می شود. خوشبختانه دراغلب موارد مقدارآن بسیار جزئی و کم است و با درمان مناسب درمان می شود. به دلیل اینکه نکروز پوستی درافراد سیگاری بیشتردیده میشود. اغلب جراحان توصیه به قطع سیگار قبل از لیفت صورت دارند. نکروز پوستی درمواردی که جراحی لیفت محدود به لایه های سطحی صورت است (فقط پوست کشیده شود) بیشتر و شدیدتردید ه میشود. خوشبختانه زمانی که لیفت بافتهای عمقی صورت انجام میشود احتمال نکروز پوستی کمترازحالتیست که فقط پوست کشیده میشود. درافرادی که ژل پاژ درصورت دارند نیز مانند افراد سیگاری خطر نکروز پوستی بالاست. محکم بستن پانسمان نیز میتواند منجر به نکروز پوست گردد و باید از آن اجتناب نمود. درمان نکروز پوستی با مراقبتهای زخم و استفاده از پمادهای موضعی به خوبی انجام میگیرد و پوست دراغلب آنها کاملا نرمال خواهد شد .

احتمال آسیب عصب حسی

اعصاب حسی ممکن است درحین جراحی لیفت صورت آسیب ببینند و همین عامل باعث بی حسی طولانی مدت بخشی از صورت شود. احتمال ا ین آسیب بسیار کم است و خوشبختانه با دقت درحین جراحی به راحتی میتوان ازاین عارضه جلوگیری کرد. البته به دلیل تورم صورت و گردن بعد ازجراحی، قدری بی حسی در ناحیه پوست این دو قسمت به طورطبیعی بعد ازجراحی وجود دارد و با کاهش تورم خود به خود ا ز بین میرود وا ین حالت را نمی توان عارضه محسو ب کرد زیرا یک تغییرگذرا و نرما ل بعد ازجراحی محسوب می شود آسیب به اعصاب حسی صورت هیچگونه نازیبایی درظاهر صورت ایجاد نمی کند بلکه فقط خود فرد متوجه بیحسی آن میشود.

احتمال آسیب به اعصاب حرکتی

آسیب به اعصاب حرکتی درلیفتهای عمقی صورت ممکن است ایجا د شود و در لیفتهایی که تنها پوست صورت کشیده میشود و جراح به قسمتها ی عمقی صورت وارد نمی شود اصلا ایجاد نمیشود. خوشبختانه همین عامل باعث میشود جراحا نی که مهارت کافی برای لیفت عمقی صورت ندارند،  فقط به لیفت سطحی صورت اکتفا کنند و شما خواننده گرامی اگر برای لیفت سطحی صورت به هرکدام ازهمکارانم مراجعه نمودید، مطمئن باشید که این عارضه برای شما پیش نخواهد آمد. حال سوال مهم شما اینجاست که احتمال آسیب به اعصاب حرکتی صورت دردست جراحان با تجربه ای که لیفت عمقی صورت را انجام می دهند چقدر است ؟  یک جراح با تجربه به راحتی می تواند چندین هزارجراحی لیفت عمقی صورت را برای افرادی که سابقه جراحی یا دستکاری صورت (تزریق ژل و …) را نداشته اند انجام دهد بدون ا ینکه حتی یک مورد آسیب دائمی عصب حرکتی صورت داشته باشد. البته اختلالات گذرای عصب حرکتی که به دلیل تورم بعدا زجراحی پیش می آ ید حدود 7 – 5 % موارد شایعتر بوده و ممکن است برخی ازمراجعه کنندگان به مدت چند هفته آن را تجربه کنند.

در چه کسانی خطر آسیب به عصب حرکتی صورت بالاست؟

خوشبختانه آسیب عصب حرکتی صورت درحین جراحی لیفت صورت درافراد عادی بسیار کم است ولی افرادی که سابقه جراحی در صورت دارند (مثلا جراحی غدد بزاقی بناگوشی) یا سابقه هرگونه دستکاری بافتهای عمقی صورت را داشته باشند (سابقه آسیبهای ناشی از تزریق ژل، سابقه تزریق یا تخلیه ژل پاژ ونه دیگر ژل های عارضه دار، سابقه لیفت با نخ و …) درخطرآسیب به عصب حرکتی صورت قرارمیگیرند. در چنین شرایطی توانمندی جراح در پیشگیری از آسیب عصب حرکتی صورت بسیار کمک کننده است و شما زیبا جویان عزیز باید از میزان این ریسک مطلع باشند .

احتمال باقی ماندن اسکار (جا ی زخم) محل جراحی

همواره یکی ا زنگرانی های افرادی که جراحی می کنند این است که رد جراحی( محل برش جراحی ) بعدها دیده شود و چون افرادی که برای جراحی لیفت صورت مراجعه میکنند میخواهند زیبایی صورتشان بیشتر شود نسبت به ا ین موضوع حساستر هستند. خوشبختانه درجراحی لیفت عمقی صورت چون پوست به میزان کمتری تحت کشش قرارمیگیرد، احتمال اسکاربعد ا ز جراحی بسیارکم است و با روشها ی مختلفی می توان ازایجا د اسکا ر(جا ی برش) جراحی را بهبود بخشید. گاهی آنقدر جای برش جراحی به خوبی محو میشود که پیدا کردن رد جراحی برای افراد عادی و حتی همکاران به راحتی صورت نمیگیرد.اگردرفردی پس ازجراحی لیفت صورت اسکار باقی بماند میتوان با روشهای دارویی ، روشهای غیرجراحی (مانند لیزرRF و…) و روش جراحی رد اسکار را محوتر نمود. شانس وجود اسکار محل جراحی د رافراد ی که جراحی لیفت سطحی انجام میدهند (فقط پوست را می کشند) بسیار بالاست و برعکس درافرادی که جراحی لیفت عمقی صورت انجام می دهند این احتمال به طرز چشمگیری کم است .

احتما ل عفونت

خوشبختانه به دلیل خونرسا نی خوبی که در ناحیه صورت وگردن وجود دارد، احتمال عفونت پس از جراحی لیفت صورت بسیار کم است و تقریبا چنین حالتی دیده نمی شود. از نظرتئوری، افراد ی که سابقه تزریق ژل پاژ یا دستکاری های دیگردرناحیه صورت دارند احتما ل بیشتری برای ایجاد عفونت صورت دارند.

بدشکلی گوش (دفورمیت ی گوش)

دربرخی از افراد ممکن است، بعد از جراحی لیفت صورت، تغییراتی درگوش دیده شود یکی از این نغییرات کوچک شدن یا محوشدن تراگوس ( برجستگی جلوی مجرای گوش) است. اغلب افراد متوجه این تغییر نمیشوند لذا بعنوان یک عارضه دیده نمیشود با این حال میتوان تا حدودی از آن پیشگیری کرد و درصورت ایجاد آن را اصلاح نمود. گاهی تغییرشکل نرمه گوش بعداز جراحی لیفت صورت دیده میشود. تغییر شکل نرمه گوش بصورت چسبندگی آن به صورت، دراز شدن نرمه گوش و بزرگ شدن نرمه گوش است. تغییرشکل نرمه گوش مانند اسکار بعد از جراحی، حکایت ا زکشش پوست دارد،معمولا ا ین دو عارضه )اسکا ر جراحی بدشکلی نرمه گوش( به صورت همزمان در افرادی که جراحی لیفت سطحی صورت راانجام داده اند دیده می شود. اگر دچارچنین عارضه ای شده اید همانند اصلاح اسکارجراحی، می توانید با جراحی، بدشکلی نرمه گوشتان را اصلاح نمائید.

ریزش موی اطرا ف ناحیه برش جراحی

در محلی که برش جراحی ا یجاد می شود ممکن است فولیکولهای موآسیب ببیند و ریزش موی چند میلیمتری دیده شود . دراغلب اوقات ا ین ریزش مو به صورت موقتی بوده و پس ازگذشت چند هفته تا چند ماه فولیکولهای مو مجددا رشد کرده و محل را پرمیکنند. برای پیشگیری ا زاین عارضه، تدابیری در نظر گرفته شده است که به طرزچشمگیری موثر است، درتکنیکهای جدید جراحی، فولیکولهای مو تحت توجه ویژه قرارمیگیرند واحتمال این عارضه کاهش میابد. لذا هر چند درافرادی که سالها پیش تحت جراحی لیفت قرارگرفته اند این عارضه بیشتردیده میشد ومخصوصا موهای ناحیه شقیقه و پشت گوش تحت تاثیر قرارمیگرفتند. درتکنیکهای جدید، ا ین قسمتها اغلب خط مو ومیزان تراکم موی طبیعی دارند . برای افرادی که ازسالها ی قبل دچارریزش موی ناحیه جراحی شده اند نیزیک روش بسیارموثربرای درمان وجود دارد و آن هم کاشت مو است که به خوبی حالت طبیعی موها را در آ ن ناحیه ایجاد مینماید. جراحی مجدد این افراد نیزمیتواند دراصلاح ریزش موی قبلی کمک کننده باشد و درافرادی که قصد لیفت مجدد صورت دارند میتواند بعنوان یک انتخاب مد نظر قرار گیرد.

در این بخش سعی شد تا عوارض جراحی لیفت صورت بررسی گردد همچنین اگر قصد انجام لیفت صورت را دارید بهتر است بخش مراقبت های بعد از جراحی لیفت صورت را مطالعه فرمایید.

پاسخگوی سوالات شما از طریق کانال های ارتباطی زیر هستیم: