بعد از تزریق بوتاکس، تا چند ساعت از کمپرس سرد استفاده کنید.(این کار برای کاهش کبودی و ورم ناشی از تزریق مفید است. (مراقبتهای بعد از تزریق بوتاکس)

تا ساعت پس از تزریق بوتاکس از دراز کشیدن خودداری فرمایید.

تا ساعت پس از تزریق بوتاکس در معرض حرارت قرار نگیرید؛ لذا بهتر است تا چند ساعت از دوش گرفتن و سونا اجتناب کنید.

تا چند ساعت پس از تزریق بوتاکس؛ ماساژ دادن ناحیه تزریق ممنوع است، اما شکلک درآوردن و اخم کردن و ابرو بالا انداختن نتیجه بهتری را به دنبال خواهد داشت. (مراقبتهای بعد از تزریق بوتاکس)

چند ساعت بعد از تزریق بوتاکس، دوش گرفتن و آرایش چهره و استفاده از کرم پودر بلامانع است.

اگر شما از کسانی هستید که بعد از تزریق موارد فوق را رعایت نکرده اید، زیاد نگران نباشید، زیرا اغلب آنها چندان تاثیری بر نتیجه نهایی کار ندارند.

WhatsApp