می 11, 2017

میکرونیدلینگ

 میکرونیدلینگ چیست؟ میکرونیدلینگ(Percutaneous Collagen Induction Therapy) که به درمان تحریک کلاژن سازی یا PCI نیز معروف است نوعی روش تحریک مکانیکال جهت ترمیم آسیب های ساختاری […]
می 11, 2017

درمان جای زخم ها

چرا جای بعضی از زخمها می ماند؟ چگونه می توان از ایجاد جای زخم جلوگیری کرد؟ جلوگیری از عفونت زخم و آسیب بیشتر سلولهای اطراف آن […]
می 11, 2017
ترمیم شکاف لب | جراحی شکاف لب | دکتر اکبر بیات

ترمیم شکاف لب یا لب شکری

شکاف لب یا لب شکری چیست؟ شکاف لب به حالتی گفته می شود که در هنگام جنینی، لب بالا به درستی تشکیل نمی شود و یک […]
می 11, 2017

گودی لپ | چال لپ

گودی لپ چیست؟ علت ایجاد گودی لپ چیست؟ آیا می توان گودی لپ ایجاد کرد؟ نتیجه ایجاد گودی لپ چه مقدار باقی می ماند؟ آیا ایجاد […]