نوامبر 15, 2017
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

فاطیما متقاضی جراحی اصلاح گوش برجسته

فاطیمای عزیز دختر ۲۱ ساله ای که به دلیل برجستگی گوش، احساس خوشایندی نداشتند و به گفته خودشان در میهمانی ها و کنار دوستان اصلا موهایش […]
نوامبر 13, 2017
جراحی زیبایی لب | کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

سارینا متقاضی برجسته کردن لب با روش جراحی از سوئد

چند روز گذشته سارینای عزیز از سوئد متقاضی برجسته کردن لب و به منظور جراحی زیبایی لب به کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات مراجعه کردند. دکتر بیات (یکی از […]
نوامبر 4, 2017
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

اصلاح جای زخم و فرورفتگی بین دهان و بینی در دیانا

دیانا عزیز دختر ۲۳ ساله ای هستند که به دلیل شکاف لب در بچگی جراحی شده بودند ولی جای زخم بسیار وسیع و فرو رفته مابین […]
نوامبر 1, 2017
کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

گلوله شدن ژل لب و درخواست تخلیه ژل

خانم جوانی که در گذشته در مرکز دیگری نسبت به تزریق ژل لب اقدام کرده بودند به جهت گلوله گلوله شدن ژل و تخلیه ژل لب […]