گلوله شدن ژل لب و درخواست تخلیه ژل

اخبار کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات

خانم جوانی که در گذشته در مرکز دیگری نسبت به تزریق ژل لب اقدام کرده بودند به جهت گلوله گلوله شدن ژل و تخلیه ژل لب به کلینیک زیبایی دکتر اکبر بیات مراجعه کردند . جراح متخصص صورت پس از معاینه ایشان و با توجه به تشخیص نوع ژل تزریق شده در لب ایشان توصیه های لازم جهت درمان را به ایشان اعلام نمودند. در فیلم زیر می توانید توضیحات جراح و روش درمان (تخلیه ژل لب) را ببینید :